Rapu Group Oy

Rekisteriseloste ja tietosuoja

Rekisteriseloste ja tietosuoja

 
 

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste ja tietosuoja.

1. Rekisterinpitäjä

Rapu Group Oy

2. Rekisteriasiat

Asiakaspalvelumme vastaa viimeistään kahden arkipäivän kuluessa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin.

3. Rekisterin nimi

Rapu Group Oy:n markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, asiakkaan ja Rapu Group Oy:n oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, Rapu Group Oy:n ja/tai sen yhteistyökumppaneiden mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakastietojen perusteella Rapu Group Oy:n viestimien ja palvelujen kautta luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavan ryhmittelyn mukaiset tiedot asiakkaista:

·         Nimi

·         Sähköpostiosoite

·         Matkapuhelinnumero

·         Yritys ja asema

·         Yrityksen osoitetiedot

RAPU GROUP OY käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet ovat pieniä, selaimen pyynnöstä käyttäjän tietokoneelle lähetettäviä ja siellä säilytettäviä tekstitiedostoja. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostetaan Rapu Group Oy:n asiakastietojärjestelmästä ja tietoja pidetään yllä manuaalisella päivityksellä Suomen Asiakastieto Oyj:n tietopäivitysten perusteella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta Asiakkaiden henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä.

8. Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rapu Group Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

10. Kielto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Henkilötietojen käsittely Rapu Group Oy:ssä
Rapu Group Oy käsittelee henkilötietoja henkilötietolain, tietosuoja-asetuksen sekä perintälupaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti. RAPU GROUP OY:ssä huolehditaan yksityisyyden suojan ja salassapitovelvollisuuden toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja käytetään pelkästään toimeksiantojen hoitamiseen, hallintaan tai kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen, RAPU GROUP OY:n tai yhteistyökumppaneiden markkinointiin sekä riskienhallintaan. Tietoja rekistereihin hankitaan toimeksiantajalta, rekisteröidyltä itseltään, viranomaisten pitämistä julkista rekistereistä sekä luottotietorekisteristä. Lisäksi RAPU GROUP OY:n edustajien kanssa käydyt puhelinkeskustelut voidaan nauhoittaa ja viestejä voidaan tallentaa viestien sisällön varmistamiseksi. RAPU GROUP OY ei luovuta mitään halussaan olevia tietoja sivullisille muutoin kuin rekisteröidyn suostumuksella tai viranomaisille lain edellyttämissä tapauksissa. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ko. henkilöt ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolosopimuksen.

Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa (12 kuukautta). Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna. Jokaisella rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus kieltää itseään koskevien tietojen käyttämisen suoramarkkinointiin. Tarkastus-, korjaus- ja täydennyspyyntö tulee lähettää osoitteeseen: Rapu Group Oy, Kirjokansi 2 tt 1, 02100 Espoo. Pyyntöön vastataan 1 kuukauden kuluessa pyynnön vastaan ottamisesta.

Evästeiden käyttö
Mitä evästeet (cookies) ovat? Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallentuvat käyttäjän tietokoneelle internet-sivulta. RAPU GROUP OY:n kotisivuilla evästeiden avulla pyritään ymmärtämään paremmin, millaisesta sisällöstä sivuston käyttäjät ovat kiinnostuneita. Lisäksi evästeiden avulla sivusto muistaa siellä käyneen käyttäjän, jos käyttäjä palaa sivustolle. Käyttämämme evästeet eivät vahingoita tietokonetta. Evästeitä on kahdenlaisia. Toiset evästeet tallentavat tiedoston käyttäjän tietokoneelle pitkäksi ajaksi. Niitä käytetään esimerkiksi toiminnoissa, jotka kertovat, mitä uutta kyseiselle internet-sivulle on tullut sen jälkeen kun käyttäjä kävi siellä edellisen kerran. Toisentyyppiset evästeet, ns. sessioncookies-evästeet, tallentuvat vain väliaikaisesti siksi ajaksi kun käyttäjä on kyseisellä sivulla. RAPU GROUP OY käyttää evästeitä siksi, että voimme niiden avulla tehdä sivujen käyttöä koskevia tilastoja luotettavammin ja näin tehdä internet-sivuistamme entistä paremmat ja asiakasystävällisemmät. Käytämme evästeitä myös helpottamaan sivujen käyttöä. RAPU GROUP OY ei tallenna evästeisiin henkilötietoja eikä muuta arkaluontoista tietoa. Jos et halua hyväksyä evästeitä, voit halutessasi tietokoneesi (tai matkapuhelimesi) selaimen selainasetuksia. Huomioithan, että RAPU GROUP OY katsoo sinun hyväksyneen evästeiden käytön, ellet poista niitä käytöstä. Ohje evästeiden poistamiseen: https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies